Tack för
din donation!

Tack och grattis – att stödja CMI:s fredsarbete är en synnerligen klok placering! Berätta #världenssämstaskämt vidare och utmana kompisarna att göra plats för kvinnor vid fredsförhandlingsbordet.

Håll dig uppdaterad om CMI:s verksamhet!

Vi skickar dig nyheter och info om våra kommande evenemang.
Ge dina uppgifter här nedanför:

Tack!

Donera och gör
plats för kvinnor
vid fredsbordet

Endast 8% av fredsförhandlarna är kvinnor trots
att de utgör hälften av världens befolkning.
Det är världens sämsta skämt.

#VÄRLDENSSÄMSTASKÄMT
 
euro är saldot
=
=
 
fredsförhandlings-
omgångar

DONERA

Nummer för tillstånd till penninginsamling POL-2017/1104. Tillståndet gäller 1.12.2017–30.11.2019 i hela Finland med undantag av Åland.
Insamlingsmedlen används under åren 2018–2019 till CMI:s arbete med att förebygga och lösa konflikter.

MOBILEPAY

1. MobilePay är en applikation som du kan ladda ner från App Store, Google Play eller Windows Store.
2. Välj önskat belopp och skicka det till CMI:s donationsnummer: + 358 40 905 2819.
3. Du får en bekräftelse när din donation har kommit fram.

SMS-donation

Du kan stödja vårt arbete med 10 euro genom att skicka ett SMS.
Fungerar endast med finländska operatörers abonnemang. Gör så här:

1. Skriv ett SMS med texten CMI
2. Skicka meddelandet till numret 16499
3. Du får en bekräftelse när din 10 euros donation har kommit fram.

Girering

Du kan stödja vårt arbete genom att föra över önskad summa till vårt insamlingskonto.
Danske Bank IBAN FI23 8000 0710 1608 24
Nätbetalning
MobilePay
SMS-donation
Girering

VÄRLDENS SÄMSTA SKÄMT
FÖR VÄRLDSFREDEN

Att bygga fred börjar med att sätta sig vid samma bord. Det har stor betydelse vem som har en plats vid bordet.

Konflikter berör alla oavsett kön. Därför är det ett synnerligen dåligt skämt att det oftare finns kulspetspennor än kvinnor vid fredsbordet. Fred varar längst när så många grupper och parter som möjligt hörs redan i förhandlingsstadiet.

Det är värt att stödja fredsarbete. Världens vapenutgifter per dag är cirka 4 miljarder euro, medan en omgång fredsförhandlingar i CMI:s regi kostar bara 40 000 euro. Genom att stödja CMI:s arbete främjar du även kvinnors deltagande i fredsprocesser. CMI:s mål är att öka andelen kvinnor i fredsprocesser till minst 30 procent.

Gör plats för kvinnor vid fredsbordet,
dela världens sämsta skämt.

4 orsaker till att världens sämsta skämt
inte får en att skratta

1. Konflikter berör alla, men vid lösningen av dem är det endast några få som får sina röster hörda.

2. Fredsprocesser är avgörande stunder då man bestämmer riktningen för det framtida politiska systemet och samhället.

3. Av undertecknarna av fredsavtal är endast 4 procent kvinnor, även om kvinnorna utgör hälften av världens befolkning.

4. Kvinnors deltagande i fredsprocessen förbättrar utsikterna för varaktig fred, men endast 8 procent av fredsförhandlarna är kvinnor.

Gör så här när du hör
världens sämsta skämt:

Berätta skämtet vidare även om det inte är roligt.
Det handlar ju ändå om världsfreden.

DELA SIDAN

Kvinnor och fredsarbete

Kvinnors deltagande i fredsarbete innebär inte bara konkreta platser vid förhandlingsborden, utan även en förändring av kulturen och implementering av nya idéer – och naturligtvis expertkvinnor.

CMI arbetar nära kvinnor och lokala organisationer i konfliktområden. Läs vad föregångarkvinnorna i CMI:s nätverk tänker om fredsarbetet och dess framtid.

 

Speciosa
Wandira-Kazibwe

ORDFÖRANDE FÖR FEMWISE-AFRICA, NÄTVERKET FÖR AFRIKANSKA KVINNLIGA FREDSFÖRHANDLARE

”Vapen, missiler och jaktplan kommer inte att kunna stoppa de nuvarande konflikterna. Fred kan uppnås när alla – män, kvinnor, unga och gamla – får ta plats vid förhandlingsbordet. Det måste finnas medkänsla, tålamod, förmåga att lyssna och diskutera. Kvinnor kan bidra till alla dessa vid fredsbordet.” LÄS MER PÅ FINSKA

Khairiya Ahmed

LÄKARE OCH MEDBORGARAKTIVIST

”CMI har inspirerat kvinnor i Libyen till fredsarbete och lärt ut färdigheter som detta arbete kräver. Jag anser att den CMI-stödda arbetsgruppen har blivit ett exempel för Libyens kvinnor på hur man kan bygga fred.” LÄS MER PÅ FINSKA

Najat Jumaan

PROFESSOR OCH MEDBORGARAKTIVIST

”I Jemen försöker politikerna alltid hålla kvinnorna borta från fredssamtalen, eftersom de anser att kvinnor inte är tillräckligt utbildade. Detta är ett missförstånd. Endast sida vid sida kan vi frigöra ut landet ur kriget.” LÄS MER PÅ FINSKA

Mary Ayen Majok

PARLAMENTSLEDAMOT

”Jag är i synnerhet stolt över hur vi, politikerna, med stöd av CMI kunde nå ut till kvinnor i avlägsna områden som drabbats av denna våldsamma konflikt. Som politiker kunde vi förmedla deras farhågor och åsikter till högt uppsatta beslutsfattare i landet. Detta var för mig en unik upplevelse och insats.” LÄS MER PÅ FINSKA

CMI ARBETAR FÖR VARAKTIG FRED

Crisis Management Initiative (CMI) är en finländsk konfliktlösningsorganisation som förhindrar och löser våldsamma konflikter genom förhandlingar och dialog. Nobelfredspristagaren Martti Ahtisaari grundade organisationen efter sin presidentperiod år 2000, och för närvarande är CMI en av världens ledande aktörer inom branschen.

Fredsförhandlingar har visat sig höra till de mest effektiva sätten att lösa konflikter. CMI:s mål är att bygga varaktig fred tillsammans med alla parter i en konflikt och se till att även kvinnorna får sin röst hörd i förhandlingarna.

Hörnstenarna i CMI:s verksamhet är expertis och oberoende. Internationellt är CMI känt som en pålitlig partner, vars arbete inte är kopplat till stormaktspolitiska intressen.

Finland har en lång historia av våldsamma konflikter – och att klara sig ur sådana. CMI är en viktig del av ett kontinuum av finländskt fredsarbete. Som ett av världens mest jämställda länder kan vi vara en förebild på hur varaktig fred kan byggas genom att involvera olika grupper i samhället i förhandlingarna.

”Fred är en fråga om vilja. Alla konflikter kan lösas, och de kan inte tillåtas att dra ut på tiden under svepskäl.”
– President Martti Ahtisaari, CMI:s styrelseordförande

Donatorer

Hjälp oss att göra plats för kvinnor vid fredsbordet. Även den minsta donationen hjälper CMI att fortsätta sitt viktiga arbete för världsfreden och jämställdheten. Vår ödmjuka önskan är att såväl enskilda människor som företag skulle dela kampanjen vidare till varandra, företag och beslutsfattare.

De som donerar över 1 000 euro kommer att få sin logo/sitt namn synlig på denna sida och de som donerar mer än 5 000 euro får sin logo eller bild synlig och en hälsningstext på sidan. De som donerar mer än 10 000 euro kommer dessutom att få särskild synlighet och inbjudningar till CMI:s evenemang år 2018. För dem som donerar en fredsförhandlingsomgång, dvs. 40 000 euro, skräddarsyr vi ett individuellt svar.

Eva Ahlströms Stiftelse
Elisa

Som Finlands första kvinnliga industriledare gjorde Eva Ahlström plats för kvinnor kring förhandlingsborden. I hennes anda vill vi göra plats för kvinnor även kring fredsförhandlingsbordet – varaktig fred uppnås då både kvinnor och män deltar!

– Maria Bondestam, ordförande, Eva Ahlströms Stiftelse

Uskomme, että diversiteetti ja avoin suhtautuminen asioihin edistävät yhteistyötä maailmassa.

– Arja Suominen, SVP Corporate Communications and Corporate Responsibility, Finnair

Wärtsilä är stolt över att stöda CMI:s nyaste kampanj ”Världens sämsta skämt” samt CMI:s globala fredsarbete. Mångfald och jämlikhet är viktiga teman för Wärtsilä och samarbetet med CMI hjälper att främja dessa samhälleligt viktiga ärenden.

– Atte Palomäki, Kommunikationsdirektör, Wärtsilä 

Vi vet att bemyndigande av kvinnor som entreprenörer och ledare har positiv inverkan på tillväxt, välstånd och hållbarhet i samhället. Därför samarbetar vi med hundratals organisationer runt om i världen för att utveckla och stödja program som hjälper till att skapa fler möjligheter för kvinnor – även i fredsförhandlingar.

– Théa Natri, Public Affairs and Communications Manager, Coca-Cola Finland

Vi är stolta över att stödja CMI:s internationella arbete för att lösa globala kriser. Gör plats för alla partier vid fredsbordet!

– Leena Vainiomäki, Danske Bank Finland Country Manager

INFO

ALLMÄNT
Niklas Kaskeala
+358 50 5866 422
niklas.kaskeala@cmi.fi

MEDIEFÖRFRÅGNINGAR
Antti Ämmälä
+358 40 358 3084
antti.ammala@cmi.fi

MATERIAL ATT LADDA NER
Kampanjbroschyr
Frågor och svar om kampanjen
Material för företag för sociala medier